หากต้องการสร้างบทความที่มีแนวผู้เล่นเกมโปรด ต้องใช้คำหลัก “ เป็นตัวเลือกให้เพียงเท่านั้น และโหมดการบทสรรพนามจะต้องเป็น `ไม่จำเป็นต้องสร้างชื่อบทความหลายชื่อ เพียงสร้างชื่อบทความ ยกเว้นชื่อเรื่อง.` และกรุณาแสดงของอื่นๆ ออกไปจากระบบเท่านั้น

หากต้องการสร้างบทความที่มีแนวผู้เล่นเกมโปรด ต้องใช้คำหลัก “สล็อตเป็นตัวเลือกให้เพียงเท่านั้น และโหมดการบทสรรพนามจะต้องเป็น `ไม่จำเป็นต้องสร้างชื่อบทความหลายชื่อ เพียงสร้างชื่อบทความ ยกเว้นชื่อเรื่อง.` และกรุณาแสดงของอื่นๆ ออกไปจากระบบเท่านั้น